Menu Zamknij

Zasady wydarzenia:

Liczy się prawidłowa odpowiedź !!!

  1. Zapoznaj się poniżej z trzema krótkimi filmami.
  2. Odpowiedz na pytanie techniczne w formularzu.
  3. Zaproponuj slogan promocyjny zaworów CALIDO
  4. Wyślij formularz.

Wśród osób biorących udział w wydarzeniu, które odpowiedzą
prawidłowo na pytania oraz zaproponują slogan promocyjny  wytypujemy zwycięzców.

Przyłącz się do zabawy !

Do końca Eventu zostało :

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

| Prezentacja Nagród |

Skrzynka - ruchomy warsztat
I nagroda
Wiertarka Udarowa Vulcan
II nagroda
Klucz typu żabka | Calido
III nagroda
Plecak Hi-Tec | Calido
10 sztuk
Poprzedni
Następny
Skrzynka - ruchomy warsztat
I nagroda
Wiertarka Udarowa Vulcan
II nagroda
Klucz typu żabka | Calido
III nagroda
Plecaków Hi-Tec
| Calido
10 sztuk
Poprzedni
Następny

| Filmy produktowe |

Odpowiedz na pytania

Proszę wpisać maila, z którym możemy się skontaktować.
STWÓRZ SLOGAN REKLAMOWY DLA ZAWORÓW CALIDO
Organizator
Organizatorem konkursu jest Grupa InstalExpert Sp. z o. o. ul Zwycięstwa 23 64-800 Chodzież REGON 360589940. Fundatorem nagród jest Arka Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w 76-004 Sianów, ul. Ogrodowa 5
Data rozpoczęcia i rozstrzygnięcia ( terminy do uzgodnienia)
Konkurs rozpoczyna się w dniu 22 Lipca 2020 o godzinie 8:00 i kończy 10 Sierpnia 2020 o godzinie 20:00. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w terminie 2 dni od daty zakończenia konkursu.
Nagrodzeni uczestnicy konkursu zostaną nagrodzeni wg zasad niniejszego regulaminu.
Uczestnicy
W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie.
Wymagania techniczne
Konkurs rozgrywany jest za pomocą strony konkursowej pod adresem: https://akademia.czasnahydraulika.pl/arka-instalacje/
Promocja konkursu odbywać się będzie na Facebook Organizatora oraz Fundatora
Zasady konkursu
Należy na stronie konkursowej wykonać następujące czynności:
1. Odpowiedzieć na pytania techniczne
2. Polubić profil Facebook Fundatora
3. Zaproponować slogan reklamowy o tematyce produktowej Fundatora Nagród.
Sposób wyłonienia zwycięzcy :
Komisja utworzona przez fundatora i organizatora sprawdzi
1. Poprawność odpowiedzi na pytania techniczne
2. Czy uczestnik jest w gronie osób poślubiających profil Facebook Fundatora.
Następnie z grona osób spełniające powyższe kryteria zostaną wytypowani zwycięzcy na najlepszy slogan reklamowy.
Nagrody
1. Za pierwsze miejsce – Skrzynka ruchoma WARSZTAT
2. Za drugie miejsce – Wiertarka udarowa VULCAN
3. Za trzecie miejsce – Klucz do rur „ Żabka”
4. Przewidziano nagrodę dla 5 kolejnych ocenionych propozycji sloganu ( miejsca od 4 do 8 ) – nagroda plecak
5. Przewidziano nagrodę dla 5 osób najszybciej oddających prawidłowe głosy - nagroda plecak
Organizator nie przewiduje możliwości zamiany nagrody na równowartość pieniężną czy też przekazania osobom trzecim.
Prezentacja nagród odbywa się na stronie konkursu.

Ogłoszenie zwycięzcy/ów
Ogłoszenie nagrodzonych osób nastąpi w ciągu 2 dni o zakończenia. Osoby te zostaną powiadomione poprzez pocztę elektroniczną na wskazany adres e-mail. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie konkursowej oraz w mediach społecznościowych organizatora i fundatora.
Reklamacje
Wszelkie reklamacje co do zasad konkursu lub ogłoszonych wyników można składać na adres organizatora biuro@instalexpert24.pl podając w tytule wiadomości dopisek „Reklamacja konkursu” Lub pod nr telefonu +48 602 459 886
Pozostałe informacje
Adres strony internetowej konkursu: https://akademia.czasnahydraulika.pl/arka-instalacje/
Adres strony Internetowej Organizatora: https://akademia.czasnahydraulika.pl/
Adres Strony Internetowej Fundatora: https://arka-instalacje.pl/
Odpowiedzialność „Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu”.
Klauzula informacyjna RODO – Newsletter
Informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa InstalExpert Sp. z o. o. ul Zwycięstwa 23 64-800 Chodzież REGON 360589940. zarejestrowana w Poznaniu pod numerem KRS: 0000552593 numerem telefonu: +48 602 459 886 oraz e-maila: biuro@instalexpert24.pl (dalej jako „Administrator”);
2. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
a) świadczenia przez Administratora usługi drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.), polegającej na przesyłaniu newslettera przez Administratora – na podstawie odrębnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
b) prowadzenia marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
c) prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych – na podstawie odrębnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
d) przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) – na podstawie odrębnie udzielonej zgody,
e) używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.) – na podstawie udzielonej zgody;
3. dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom;
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (co nastąpi także w wyniku rozwiązania umowy na świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu newslettera) – w przypadkach przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie odrębnej zgody na przesyłanie newslettera lub prowadzenie działań marketingowych lub na podstawie wymienionej w art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego;
5. podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do przesyłania newslettera, przy czym niepodanie danych będzie skutkować niemożnością otrzymania newslettera od Administratora;
6. Administrator nie przetwarza Państwa danych osobowych przy użyciu narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
7. przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania tych danych lub ich przeniesienia;
8. przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9. w przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Polub stronę Facebook Arka-Instalacje i bądź na bieżąco z wynikami